LLE I’N CANFOD NI

Lleolwyd ar Bromenâd y Rhyl ger y Twr Awyr.

Sut o’n canfod ni

Mae SC2 ar ochr y B5118, Rhodfa’r Gorllewin yn agos at ben gorllewinol Bromenâd y Rhyl.  Mae wedi’i lleoli ger y Tŵr Awyr, sydd i’w weld yn amlwg wrth nesáu ato, a Sinema Vue hefyd.  Mae arwyddion clir at y bromenâd o ganol y dref ei hun.

Teithio i SC2 ar y bws

Mae’r safleoedd bysiau sydd agosaf at SC2 ar Rhodfa’r Dwyrain tua 400m o’r Ganolfan a gyferbyn â’r Seaquarium.  Gallwch gael gwasanaeth bysiau ehangach o Orsaf Fysiau’r Rhyl, sydd 5 i 10 munud ar droed o SC2 ac i’r de-ddwyrain o’r Ganolfan.

Gallwch gynllunio teithiau gan ddefnyddio’r isod:- http://www.traveline.cymru/

Teithio i SC2 ar y trên

Mae Gorsaf Drenau’r Rhyl 650m i ffwrdd o SC2 (tua 10 munud o waith cerdded).  Mae’r orsaf, sy’n cael ei gweithredu gan gwmni Trenau Arriva Cymru, yn darparu cysylltiadau rheolaidd yn lleol a chenedlaethol.

Gallwch gynllunio teithiau gan ddefnyddio’r isod:- http://www.traveline.cymru/

Parcio

Meysydd parcio

Y ddau faes parcio cyhoeddus sydd agosaf at SC2 ydi Pentref Plant y Rhyl a Thŵr Awyr y Rhyl. Mae manylion am brisiau ac amseroedd agor i’w gweld yma  www.sirddinbych.gov.uk/meysydd-parcio

Parcio i’r anabl

Mae digon o lefydd ar gael ar gyfer deilwyr y bathodynnau glas ym mhob maes parcio; mae nifer y llefydd hyn yn wahanol ym mhob maes parcio.

Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma

Register your interest

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

instagram