Agor Gwanwyn 2019

BWYD A DIOD

Bydd angen bwyd ar yr ymwelwyr mwyaf egnïol hyd yn oed, ac mae gennym ddewis ffantastig o ardaloedd bwyd yn SC2.

Mae’r Caffi Fforest Law wedi’i leoli’n agos at ardal y dderbynfa, a dyma’r gofod fwyaf i fwyta o fewn SC2. Gydag ystod eang o brydau a byrbrydau iach, mae’r Caffi yn gweini brecwast, cinio a the.  Bydd plant wrth eu boddau gyda’r dewis o brydau plant ar gael, ac wrth gwrs, bydd y Caffi ar gael fel rhan o unrhyw archeb parti yn y parc dŵr yn SC2.

Os nad ydych eisiau gwastraffu amser i ffwrdd o’r atyniadau, ond angen cymryd seibiant, ewch i’r Ffynnon.  Wedi’i leoli tu mewn i’r Parc Dŵr ei hun, dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer byrbryd, diod neu hufen iâ. Yna’n syth yn ôl i mewn i’r dŵr am ragor o hwyl!

Yn bendant, mae cael ail wynt yn ofyniad angenrheidiol ar gyfer ein hymwelwyr egnïol i TAGactive, ac felly nid oes angen edrych yn bellach na Chaffi Tag. Gyda bwydlen at ddant pawb, yn cynnwys bwyd oer a phoeth, byrbrydau, diodydd a hufen iâ, mae’r Caffi yn darparu ar gyfer archebion partïon TAGactive i blant hefyd.

Pan mae hi’n amser am seibiant, bydd y Caban Byrbrydau yn cynnig amrywiaeth anhygoel o frechdanau, byrbrydau oer, hufen iâ a diodydd i gadw pawb i fynd yn ystod y dydd.


Os yw’r tywydd yn caniatáu, Teras, ein caffi awyr agored yn edrych dros yr ardal pad sblasio, yw’r lle delfrydol i ymlacio.  Mae’r Teras ar agor yn dymhorol ac yn cynnig yr un fwydlen wych â’r Caffi Fforest Law.

Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma

Nodwch eich diddordeb

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

Your Photostream
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google