BWYD A DIOD

Bydd angen bwyd ar yr ymwelwyr mwyaf egnïol hyd yn oed, ac mae gennym ddewis ffantastig o ardaloedd bwyd yn SC2.

Caffi Fforest Law

Mae’r Caffi Fforest Law wedi’i leoli’n agos at ardal y dderbynfa, a dyma’r gofod fwyaf i fwyta o fewn SC2. Gydag ystod eang o brydau a byrbrydau iach, mae’r Caffi yn gweini brecwast, cinio a the.  Bydd plant wrth eu boddau gyda’r dewis o brydau plant ar gael, ac wrth gwrs, bydd y Caffi ar gael fel rhan o unrhyw archeb parti yn y parc dŵr yn SC2.


Y Twll Dyfrhau

Os nad ydych eisiau gwastraffu amser i ffwrdd o’r atyniadau, ond angen cymryd seibiant, ewch i’r Ffynnon.  Wedi’i leoli tu mewn i’r Parc Dŵr ei hun, dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer byrbryd, diod neu hufen iâ. Yna’n syth yn ôl i mewn i’r dŵr am ragor o hwyl!


TAG Café

Yn bendant, mae cael ail wynt yn ofyniad angenrheidiol ar gyfer ein hymwelwyr egnïol i TAGactive, ac felly nid oes angen edrych yn bellach na Chaffi Tag. Gyda bwydlen at ddant pawb, yn cynnwys bwyd oer a phoeth, byrbrydau, diodydd a hufen iâ, mae’r Caffi yn darparu ar gyfer archebion partïon TAGactive i blant hefyd.


The Snack Shack

Pan mae hi’n amser am seibiant, bydd y Caban Byrbrydau yn cynnig amrywiaeth anhygoel o frechdanau, byrbrydau oer, hufen iâ a diodydd i gadw pawb i fynd yn ystod y dydd.


Bar y Teras

Os yw’r tywydd yn caniatáu, Teras, ein caffi awyr agored yn edrych dros yr ardal pad sblasio, yw’r lle delfrydol i ymlacio.  Mae’r Teras ar agor yn dymhorol ac yn cynnig yr un fwydlen wych â’r Caffi Fforest Law.


Bydd y Splash Pad, Snack Shack a The Terrace ar agor bob tymor a bydd mynediad yn cael ei gynnwys fel rhan o’ch tocyn Waterpark. Ni fydd tocynnau ar gyfer y Pad Sblash ar gael i’w prynu ar wahân.

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

job vacancies

Click below to see what jobs we have available at the moment.

work with us

INSTAGRAM
  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google