CROESO I SC2

Mae atyniad hamdden mwyaf newydd a chyffrous Cymru yn barod i agor ei ddrysau yn ystod gwanwyn 2019, ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at gael croesawu ein hymwelwyr cyntaf.

Wedi’i leoli ar y promenâd yn y Rhyl, bydd y parc dŵr hwn, gwerth £15 miliwn, sy’n cynnwys parth chwarae TAGactive cyntaf Cymru, yn gyfleuster blaengar ym maes hamdden Sir Ddinbych. Fel canolbwynt i raglen datblygiad glan y môr y Rhyl, disgwylir y bydd SC2 yn denu 350,000 o ymwelwyr ychwanegol y flwyddyn i’r dref a bydd hefyd yn creu 65 o swyddi newydd.

Byddai ymweliad i SC2 yn ddiwrnod allan perffaith, ond gyda chymaint i’w wneud ac i’w weld, bydd ymwelwyr yn siŵr o ddychwelyd tro ar ôl tro.

Bydd y parc dŵr anhygoel hwn yn cynnig chwarae dŵr dan do ac awyr agored i bob oed a gallu. Gyda reidiau cafn, padlo yn ardal y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae yna rywbeth at ddant pawb. Bydd bar a theras ar agor yn dymhorol.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at agor parth TAGactive cyntaf Cymru.  Mae’r parth chwarae aml lawr hwn wedi’i leoli tu mewn i’r adeilad, ac wedi cymryd nodweddion gorau eich hoff ddigwyddiadau teledu ac wedi eu casglu i un profiad cyffrous.

Bydd strwythur Tag Iau ar gyfer plant 5-7 mlwydd oed*.

Bydd SC2 yn cynnig pecynnau parti pen-blwydd, gostyngiadau i ysgolion ac archebion grŵp.

Bydd tocynnau mynediad cyffredinol yn mynd ar werth ar ddechrau 2019, felly cofrestrwch nawr am wybodaeth ddiweddar ar docynnau, pecynnau a chynigion arbennig. dolen i’r dudalen cofrestru

*Cyfyngiadau taldra yn weithredol

Rhannwch y newyddion anhygoel hyn gyda theulu a ffrindiau.

Croeso i SC2, er mwyn canfod mwy am ein atyniadau, cliciwch at y tudalennau nodwedd isod.

parc dwr

PAD SBALSIO Y TU ALLAN

tag active

BWYD A DIOD

Bydd angen bwyd ar yr ymwelwyr mwyaf egnïol hyd yn oed, ac mae gennym ddewis ffantastig o ardaloedd bwyd yn SC2.

Mwy o Wybodaeth

Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma.

COFRESTRWCH YMA

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

instagram