PRISIAU ARLEIN

 Mae gennym rywbeth at ddant pawb yn SC2, os ydych chi’n hoff o’r wefr, padlo neu eisiau rhoi eich traed i fyny ac ymlacio.

Gyda digon o bethau i wneud a’u harchwilio i bawb, bydd ein tocynnau dydd yn golygu nad oes angen rhuthro – ymgollwch ym myd hwyl ac antur SC2 yn unig.

iFrame

PRISIAU ARLEIN

PRISIAU PARC DWR ARLEIN

Oedolion£15.50
Oedolion **£13.00
Iau£12.50
Lau **£9.50
Gwesteion sydd ag anableddau / gofalwyr a rhai dros 60 oed£12.50
Gwesteion sydd ag anableddau / gofalwyr a rhai dros 60 oed **£9.50
Teulu
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£48.00
Teulu
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£57.00
Teulu
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£67.50
* Ar gael o ionawr 2019
** Deiliad Cerdyn Hamdden

PRISIAU ARLEIN AR GFYER TAG ACTIVE (Deiliad Cerdyn Hamdden)

Prif strwythur£10 am ddau gêm
Prif strwythur **£8 am ddau gêm
TAG Lau£7 am ddau gêm
TAG Lau **£5.50 am ddau gêm
* Ar gael o ionawr 2019
** Deiliad Cerdyn Hamdden

Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma.

COFRESTRWCH YMA

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

instagram