PARC DŴR

Mae gennym rywbeth at ddant pawb yn SC2, os ydych chi’n hoff o’r wefr, padlo neu eisiau rhoi eich traed i fyny ac ymlacio.

Gyda digon o bethau i wneud a’u harchwilio i bawb, ymgollwch ym myd hwyl ac antur SC2 yn unig.

Mae prif ardal y parc dŵr yn addas i bob oed a gallu, a gall plant archwilio a mwynhau’r dŵr wrth eu pwysau. Mae’r dŵr yn yr ardal hon yn mynd o 00mm i 300mm ac yn berffaith ar gyfer rhieni a phlant bach sydd eisiau mwynhau padlo a sblasho. Yn yr amgylchedd lliwgar hwn, ar y thema dŵr, bydd plant ifanc yn cael cyfle i ddatblygu eu hyder cyn symud ymlaen i’r nodweddion sblasio mwy.

Os ydych wedi cyffroi gymaint y gallwch sgrechian… mae llithren yr Anaconda yn ddelfrydol i chi.  Cafn cyflymaf y parc, dyma reid tonnau cyflymdra uchel sy’n gwibio drwy’r tywyllwch a thu allan i geg agored y neidr. Gwyliwch am y dannedd yna! Yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n hoff o antur a chyflymdra, byddwch eisiau mynd dro ar ôl tro. (Cyfyngiad taldra o 1.2m yn weithredol).

Mae’r frwydr i gyrraedd y gwaelod yn dechrau yma, ac mae’n llawer cynt mynd i lawr yn hytrach nag i fyny! Heriwch eich teulu a’ch ffrindiau i ras Speedster, llithren 3 lôn, sy’n eich cymryd yn syth yn ôl i mewn i’r dŵr – ac rydych yn barod i ddechrau eto!  (Cyfyngiad taldra o 1.2m yn weithredol).

Yn barod i fynd y gynt? Neidiwch ar y Bwmerang, a byddwch yn barod am y wefr.  Saethwch drwy’r tiwb gwynt a gadewch i ddisgyrchiant eich sway yn ôl ac ymlaen yn esmwyth cyn aros yn llonydd yng nghanol y llithren ac yn y dŵr. (Cyfyngiad taldra o 1.2m yn weithredol)

Bydd ein ymwelwyr ieuengaf wrth eu bodd gyda’r Olwyn Ddŵr. Bydd y dwylo bychain yn ceisio troi’r olwynion dro ac helpu llenwi’r bwcedi dwr yn llawn. Ond gwyliwch pan fo’r bwcedi yn cychwyn gwagio – bryd hynny mae’r hwyl yn cychwyn ! Wrth i’r dwr lenwi’r sianeli oddi tano bydd cyfle i chi geisio gwlychu eich ffrindiau, neu hyd yn oed yn well, gadael iddyn nhw eich gwlychu!

Mae lefelau isaf yr ardal ‘Chwarae Piranha’ yn wych ar gyfer ymwelwyr ifanc gyda llawer o nodweddion dŵr rhyngweithiol i’w harchwilio. Mae’r llithrennau ar gyfer plant bach yn arwain at yr parth hyder â dŵr, gyda mynediad tebyg i draeth, sy’n caniatáu i’r rhai nad ydynt yn gallu nofio eto i fwynhau eu hunain heb fod ofn eu bod yn mynd yn rhy ddwfn.

Ar gyfer ein hymwelwyr hŷn, mwy anturus, mae’r lefelau uwch o Chwarae Piranha yn darparu’r holl hwyl fydd ei angen arnoch.  Gall blant archwilio’r strwythur, cael hwyl ddi-baid, socian eu hunain neu eu ffrindiau gyda’r canonau dŵr, cafnau tywallt dŵr a jetiau. Yn y cyfamser, bydd cawodydd siarcod, olwynion dŵr a bwcedi’n tywallt dŵr uwchben wrth iddynt ymlwybro tuag at y llithrennau

*Cyfyngiadau taldra yn weithredol

PAD SBALSIO Y TU ALLAN

Tra bo’r plant yn mwynhau eu hunain yn y dŵr, bydd cyfle i oedolion ymlacio yn yr haul (neu’r cysgod) ar ein teras awyr agored neu yn yr ardaloedd eistedd.

Dyluniwyd Pad Sblasio Awyr Agored SC2 i ganiatáu ymwelwyr i wneud y mwyaf o’r heulwen. Yn canolbwyntio ar bwll padlo, mae’r dŵr yn 300mm ar ei ddyfnaf, ac yn berffaith ar gyfer plant iau, plant bach a babanod.

Mae’r Pad Sblasio yn llawn nodweddion lliwgar, hawdd mynd atynt, a bydd yn adloniant i’r rhai bach, wrth fagu eu hyder yn y dŵr ar yr un pryd.

Gall blant ifanc gael hwyl yn chwistrellu a chael cawod, wrth ddysgu sut i reoli’r gweoedd dŵr a’r rhaeadrau dŵr.  Ac wrth gwrs, ni fyddai unrhyw ddiwrnod wedi’i gwblhau heb wibio i lawr llithren Paradwys.

Bydd y Pad Sblasio a’r Caban Byrbrydau a’r Teras ar agor yn dymhorol, a bydd mynediad yn rhan o’ch tocyn i’r Parc Dŵr.

Ni fydd tocynnau ar gyfer y pad Sblasio ar gael i’w prynu ar wahân.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google