Cynnig arbennig y Nadolig – 20% i ffwrdd o fwndeli tocynnau

 Bydd y rhai anturus yn eich mysg yn gallu prynu’r bwndeli tocynnau gyda hyd at 20% oddi ar bris y tocyn safonol a byddant yn gallu defnyddio’r rhain yn y lleoliad rhwng 5 Ebrill a 19eg o Orffennaf 2019.

 Bydd yr ystod lawn o docynnau ar gael i’w gwerthu’n gyffredinol ar-lein o Ionawr 2019 a fydd yn cynnwys cyfradd ostyngol ar gyfer deiliaid cardiau hamdden Sir Ddinbych. Yn y cyfamser, yr unig ffordd o gael tocynnau ar gyfer y lleoliad yw drwy’r cynigion bwndel  cyfyngedig hyn.

iFrame

Gallwch archebu’r tocynnau aml-fynediad o Ionawr 2019.

PRISIAU ARLEIN

Ar gael o Ionawr 2019

PRISIAU PARC DWR ARLEIN 
*Ar gael o ionawr 2019*
Oedolion£15.50
Oedolion (Deiliad Cerdyn Hamdden)£13.00
Iau£12.50
Iau (Deiliad Cerdyn Hamdden)£9.50
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £48.00
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)£57.00
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)£67.50

Prisiau arlein ar gfyer TAG Active 
*Ar gael o ionawr 2019*
Prif strwythur£10 am ddau gêm
Prif strwythur (Deiliad Cerdyn Hamdden)£8 am ddau gêm
TAG Lau£7 am ddau gêm
TAG Lau (Deiliad Cerdyn Hamdden)£5.50 am ddau gêm

Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma.

COFRESTRWCH YMA

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

instagram