TAG ACTIVE

Y TAGactive cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru

Dewch i herio eich hunain yng nghanolfan TAGactive cyntaf Cymru. Mae’r ardal chwarae aml lefel hon, sydd dan do, yn cymryd y nodweddion gorau o’ch hoff ddigwyddiadau Teledu, a’u crynhoi i un profiad cyffrous.  Bydd y gweithgareddau sydd wedi’u hamseru yn profi eich sgiliau a’ch dewrder.

Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw dod o hyd i’r tagiau cyfrifiadurol a chasglu pwyntiau ar synhwyrydd ar eich garddwrn. Syml?  Gyda sialensiau sy’n gofyn am allu corfforol a meddyliol, sgil a strategaethau, ydych chi’n barod am yr her?

Mae tocynnau yn cynnwys 2 x gem TAGactive.  Mae gemau TAGactive yn para tua 20 munud a dyluniwyd y sesiynau’n fwriadol i roi seibiant o 5 munud i gyfranogwyr, rhwng y ddwy gêm.

Mae TAGactive yn addas i blant 8 oed a hŷn (taldra dim llai na 1.2m).


TAG Iau

Mae TAG Iau yn addas ar gyfer plant rhwng 5 a 7 mlwydd oed, ac os ydych yn 8 mlwydd oed ac yn hŷn gallwch brofi TAGactive yn llawn (dolen).

*cyfyngiadau taldra yn weithredol


Tŵr Seiber – Ai chi fydd y cyflymaf i ddringo’r Tŵr Seiber?

Ai chi fydd y cyflymaf i ddringo’r Tŵr Seiber?

Dechreuwch ras gyda’ch ffrindiau i ben y Tŵr Seiber, sef cwrs rhwystrau fertigol wedi’i amseru. (Cyfyngiad taldra o 1.2m yn weithredol).  Hyd sesiwn Tŵr Seiber yw 5 munud.


Yn bendant, mae cael ail wynt yn ofyniad angenrheidiol ar gyfer ein hymwelwyr egnïol i TAGactive, ac felly nid oes angen edrych yn bellach na Chaffi Tag. Gyda bwydlen at ddant pawb, yn cynnwys bwyd oer a phoeth, byrbrydau, diodydd a hufen iâ, mae’r Caffi yn darparu ar gyfer archebion partïon TAGactive i blant hefyd.Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google