Agor Gwanwyn 2019

TAG ACTIVE

Y TAGactive cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru

Dewch i herio eich hunain yng nghanolfan TAGactive cyntaf Cymru. Mae’r ardal chwarae aml lefel hon, sydd dan do, yn cymryd y nodweddion gorau o’ch hoff ddigwyddiadau Teledu, a’u crynhoi i un profiad cyffrous.  Bydd y gweithgareddau sydd wedi’u hamseru yn profi eich sgiliau a’ch dewrder.

Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw dod o hyd i’r tagiau cyfrifiadurol a chasglu pwyntiau ar synhwyrydd ar eich garddwrn. Syml?  Gyda sialensiau sy’n gofyn am allu corfforol a meddyliol, sgil a strategaethau, ydych chi’n barod am yr her?

Mae tocynnau yn cynnwys 2 x gem TAGactive.  Mae gemau TAGactive yn para tua 20 munud a dyluniwyd y sesiynau’n fwriadol i roi seibiant o 5 munud i gyfranogwyr, rhwng y ddwy gêm.

Mae TAGactive yn addas i blant 8 oed a hŷn (taldra dim llai na 1.2m).


TAG Iau
Mae TAG Iau yn addas ar gyfer plant rhwng 5 a 7 mlwydd oed, ac os ydych yn 8 mlwydd oed ac yn hŷn gallwch brofi TAGactive yn llawn (dolen).

*cyfyngiadau taldra yn weithredol


Tŵr Seiber – Ai chi fydd y cyflymaf i ddringo’r Tŵr Seiber?
Ai chi fydd y cyflymaf i ddringo’r Tŵr Seiber?

Dechreuwch ras gyda’ch ffrindiau i ben y Tŵr Seiber, sef cwrs rhwystrau fertigol wedi’i amseru. (Cyfyngiad taldra o 1.2m yn weithredol).  Hyd sesiwn Tŵr Seiber yw 5 munud.


Yn bendant, mae cael ail wynt yn ofyniad angenrheidiol ar gyfer ein hymwelwyr egnïol i TAGactive, ac felly nid oes angen edrych yn bellach na Chaffi Tag. Gyda bwydlen at ddant pawb, yn cynnwys bwyd oer a phoeth, byrbrydau, diodydd a hufen iâ, mae’r Caffi yn darparu ar gyfer archebion partïon TAGactive i blant hefyd.Mae SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019, er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf a chofrestru ar gyfer raffl tocyn teulu am ddim, nodwch eich diddordeb yma

Nodwch eich diddordeb

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

instagram