CWESTIYNAU A OFYNNIR YN AML

A fydd SC2 yn addas ar gyfer pob oed neu ar gyfer rhai dros oed penodol?

Mae’r parc dŵr wedi ei ddylunio i ddenu ymwelwyr o bob oed. Gyda hynny mewn golwg, mae dyfnder y pwll yn amrywio o 0mm i 900mm, gyda mynediad ar lefel y traeth i gynyddu hyder plant bach a babanod.

Bydd amrywiaeth o sleidiau dŵr cyffrous gan gynnwys yr Anaconda, y Speedster a’r Boomerang, ynghyd ag arweddion dŵr eraill a chyfarpar chwarae sy’n addas ar gyfer rhai o bob oed.

Cyfleuster newydd sbon, cyffrous ac unigryw i Gymru yw TAGActive, ac fe fydd yn addas i blant o 5 oed hyd at oedolion. Y cyfleuster Tag ar gyfer rhai iau (wedi ei anelu at blant rhwng 5 ac 8 oed) yw’r cyntaf o’i fath yn y DU, tra bod y prif strwythur TAGActive y cyntaf o’i fath yng Nghymru. Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith ein bod yn gallu cynnig yr atyniad unigryw hwn yn Sir Ddinbych.

Beth yw dyfnder y pwll?

Mae’r pwll dan do yn 0.9 metr ar ei ddyfnaf.

A oes pwll nofio awyr agored?

Oes, fe fydd pad sblasio awyr agored yn cynnwys sleidiau dŵr, arweddion a chyfarpar chwarae ar gyfer rhai iau. Bydd cadeiriau haul a chabanau hamddena â golygfeydd godidog dros lan y môr ar gael i’w mwynhau gan deuluoedd ac oedolion.

A yw’r pwll yn ddigon dwfn i nofio ynddo?

Bydd rhan o’r prif bwll dan do yn ddigon dwfn i nofio ynddo. Fodd bynnag, mae’r gofod dŵr wedi ei ddylunio i chwarae ynddo yn hytrach na nofio llinell traddodiadol.

A oes sleidiau?

Bydd tri sleid mawr yn y prif bwll hamdden dan do – yr Anaconda, y Speedster a’r Boomerang – yn ogystal â sleidiau ac arweddion dŵr eraill ar y strwythur chwarae Piranha a chyfarpar chwarae dŵr megis yr Olwyn Ddŵr y gall rhai o bob oed eu mwynhau.

A oes peiriant tonnau?

Ni fydd peiriant tonnau. Fodd bynnag, â thri sleid dŵr ac arweddion dŵr eraill i’w mwynhau, fe fydd digon o hwyl i’w gael gan rai o bob oed yn y ganolfan.

A ydych yn cynnig unrhyw swyddi?

Bydd hyd at 65 o swyddi newydd yn cael eu creu o fewn SC2 ac fe hysbysebir y rhain o fis Medi ymlaen. Bydd y swyddi yn amrywio o staff gweithredol ac arlwyo i gymorth gweinyddol a phrentisiaethau.

Beth yw eich rhif ffôn fel y gallaf roi galwad i chi?

Nid yw’r llinell ffôn ar gyfer ymholiadau yn fyw eto. Fodd bynnag, gallwch ddanfon neges atom drwy ein tudalen Facebook, a chofrestru diddordeb yn ein cynnyrch a’n gwasanaethau ar ein gwefan, www.sc2rhyl.co.uk/sc2-cy/.

Rhoddir enwau cwsmeriaid sydd yn cofrestru eu diddordeb ar-lein trwy’r wefan mewn raffl i ennill y tocynnau teulu cyntaf a ryddheir ar gyfer SC2. Byddwn hefyd yn diweddaru defnyddwyr sydd wedi eu cofrestru ar ddatblygiadau i gyfleusterau a gwasanaethau SC2 wrth iddynt ddigwydd.

Am beth mae SC2 yn sefyll?

Mae SC2 yn cynrychioli oes newydd o ddatblygiadau yn Y Rhyl, gan ddechrau â glan y môr a’r gyrchfan newydd yn SC2. Tra y gallai’r llythrennau gyfeirio at yr Heulfan gynt, ni fydd llawer yn debyg ar wahân i hynny rhwng y cyfleuster newydd a’r cyfleuster a’r gwasanaeth blaenorol. Golyga hyn fod SC2 yn cynrychioli cyfleuster rhyngweithiol newydd a chyffrous y gall pob ymwelydd ei fwynhau.

Ym mhle y lleolir SC2?

Ar safle yr hen Barc Drifft. Ein cyfeiriad yw SC2, Rhodfa’r Gorllewin, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 1BF.

Pryd fydd SC2 yn agor a sut mae cael gafael ar docynnau

Bydd SC2 yn agor yng Ngwanwyn 2019. Fodd bynnag, rydym yn anelu at roi tocynnau ar werth yn ystod Rhagfyr 2018, mewn paratoad at lansio’r ganolfan.

Beth fydd cost hyn? / A oes gostyngiad i bobl leol?

Mae’r rhestr brisiau derfynol yn y broses o gael ei datblygu ac fe ddylai fod ar gael erbyn yn hwyr yr Haf. Bydd modd i breswylwyr sydd â Cherdyn Hamdden Sir Ddinbych gael mynediad at brisiau gostyngedig yn ystod y tymor. Bydd tocynnau ar-lein ar werth am bris gostyngedig o’u cymharu â rhai a brynir yn y ganolfan, ac felly byddem yn eich annog i gofrestru ar-lein er mwyn cael mynediad at docynnau cyn gynted ag y byddant ar gael.

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

Your Photostream
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google