Agor Gwanwyn 2019

COFRESTRWCH HEDDIW

Cofrestrwch er mwyn cael eich cynnwys mewn cystadleuaeth i gael cyfle i ennill tocyn teulu !

Arhoswch mewn Cysylltiad

Yn agor yng Ngwanwyn 2019, bydd SC2 yn cynnwys pad sblasio mawr awyr agored, parc dŵr dan do gyda reidiau a chafnau, a pharth chwarae antur dan do TAGactive ac ardal caffi a lolfa.

Bydd mwy o ddiweddariadau i ddilyn trwy gydol 2018 wrth i’r adeilad baratoi i agor ei drysau’r flwyddyn nesaf.  Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr atyniadau a nodweddion, pryd fydd tocynnau ar werth, ac am unrhyw becynnau grŵp, ysgol neu barti, nodwch eich diddordeb yma a byddwn yn anfon y wybodaeth i chi pan fydd ar gael.

Bydd cwsmeriaid sydd wedi cofrestru hefyd yn cael eu rhoi mewn raffl fisol i ennill TOCYN AM DDIM i SC2.

Cofrestrwch isod i dderbyn diweddariadau

Eich enw (ei angen)

Eich e-bost (ei angen)

Eich rhif ffôn

Sut glywsoch chi am SC2? (ei angen)

[group other]

Os arall, nodwch:

[/group]

Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych yn caniatáu i ni gysylltu â chi trwy e-bost (neu ffôn, os darperir hynny) gyda gwybodaeth am SC2.
Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, ac ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i unrhyw ddiben arall oni bai ar gyfer eich darparu â'r cynnyrch a'r gwasanaethau rydych wedi gwneud cais amdanynt. Dynodwch isod pa ddull yr hoffech i ni gysylltu â chi:

Dewiswch...E-bostRhif ffônE-bost a Rhif FfônPeidiwch â chysylltu â mi am unrhyw gynigion yn y dyfodo

Er mwyn i ni anfon y wybodaeth berthnasol i chi, dynodwch y cynnyrch a gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi:

Dewiswch...Tocynnau mynediad cyffredinolTocynnau Parc DŵrTocynnau TAGactiveCynigion ArlwyoPecynnau PartiArchebion grŵpArchebion ysgolionOriau agor a phrisiauYr oll o’r uchod


Telerau ac Amodau
Mae cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn cynnwys cyfle am wobr am docyn teulu i’r parc dwr ar gyfer 2 oedolyn a 2 blentyn yn SC2 Y Rhyl.
Gallwch benderfynu ar ddyddiad ac amser ac mi ddylai’r tocyn gael ei ddefnyddio erbyn Rhagfyr 2019.
Ni does modd trosglwyddo’r tocyn na chael arian yn ôl.
Mae’n rhaid cofrestru ymlaen llaw am fanylion llawn ar sut i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
Bydd enwa’r enillwyr yn cael eu tynnu ar ddiwrnod gwaith 1af y mis.
Mae gan SC2 yr hawl i ddirwyn y cynnig i ben ar unrhyw amser.
Nid yw’r cynnig hwn ar gael gydag unrhyw gynnig arall.

Mae’r parc dŵr anhygoel hwn yn darparu chwarae y tu mewn a thu allan ar gyfer bob oed a gallu. Gyda reidiau sy’n cymryd eich gwynt, padlo steil y traeth, llithrennau ar gyfer bob oed a chaffis gyda themâu, mae rhywbeth at ddant pawb. Bydd y bar a’r teras yn agor yn dymhorol.

cysylltwch â ni

Bydd rhagor o wybodaeth am SC2 yn cael ei ddarparu ar y wefan yn ddiweddarach eleni ynghyd â manylion cyswllt y ganolfan. Yn y cyfamser, byddwn yn ateb ymholiadau trwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol isod.

Your Photostream
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google